Algemene voorwaarden & huisregels

Algemeen

De gastenkamers zijn eigendom van en worden beheerd door Luyten Charlotte, de beheerder/gastvrouw genoemd. De beheerder kan zich in voorkomende gevallen laten vervangen door een andere gastheer/vrouw of vertegenwoordiger. Deze Algemene Voorwaarden / huisregels zijn van toepassing op alle gebruikers van Bed & Breakfast The Pine House. Met het bevestigen van de reservering worden deze Algemene Voorwaarden van kracht. Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gebruikers. De privé ruimtes mogen niet betreden worden door gasten van de B&B. B&B The Pine House is minder toegankelijk voor mensen die slecht te been zijn.

Reservering

Bij de reservering dient altijd correct melding te worden gemaakt van het aantal personen dat bij B&B The Pine House zal overnachten.

In het geval van een overnachting met kinderen dient reeds bij de reserveringsaanvraag de leeftijd van het kind (de kinderen) te worden vermeld. De kamers zijn geschikt voor een maximale bezetting van 2 personen. Het is niet toegestaan om met meer dan twee personen in de kamer te overnachten en/of te verblijven tenzij uitdrukkelijk vermeld. Dit aantal geldt ongeacht de leeftijd van degene die in de kamer verblijft. Met het aangaan van een huurovereenkomst voor uw verblijf worden deze Algemene Voorwaarden en huisregels van kracht. De gastvrouw kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden / huisregels en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot B&B The Pine House ontzeggen en/of weigeren, zonder verdere mededeling of reden en zonder tegemoetkoming van de verblijfskosten.

De reservering kan mondeling, telefonisch of per e-mail worden aangegaan. Na ontvangst sturen wij u een bevestiging van de reservering. Na betaling van het voorschot van uw boeking is uw reservering definitief. Het saldo van uw boeking dient een week voor aankomst te zijn voldaan of contant bij aankomst.

Bij het overtreden van de op het reserveringsformulier aangegeven en/of maximale bezetting zal B&B The Pine House per overtreding 100% van het op dat moment geldende overnachtingstarief in rekening brengen, bovenop de reeds verschuldigde verblijfskosten.

Tarieven

De tarieven zijn inclusief gas, water, elektriciteit, verwarming, BTW en toeristenbelasting. De tarieven zijn exclusief kosten van een annulering-en/of reisverzekering en/of andere kosten. Tarieven van de B&B zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Alle vermeldingen op onze website worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. B&B The Pine House is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden. Het is bij een tweepersoonsreservering niet mogelijk dat slechts één van de twee gasten het ontbijt boekt.

Annulering

Indien u spijtig genoeg niet in staat bent om de aangegane reservering na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden, zodat wij de daardoor vrijgevallen datum alsnog aan derden kunnen aanbieden.
Bij annulering binnen een week voor de ingangsdatum is 50% van het saldo als vergoeding verschuldigd. Bij annulering op de dag zelf is 100% van het saldo verschuldigd.

Inchecken

Inchecken gebeurt in principe vanaf 16:00 uur. In overleg met de gastvrouw kan een andere tijd worden afgesproken. Inchecken gebeurt bij voorkeur voor 22:00 uur.
Geeft u in ieder geval uiterlijk één dag vóór aankomst aan hoe laat u ongeveer verwacht aan te komen. Zo is er zeker iemand aanwezig en hoeft u niet onnodig te wachten. U kunt bijvoorbeeld ook eerder arriveren, om alvast uw bagage neer te zetten en de sleutel op te halen.

Uitchecken

Uitchecken kan tot 11:00 uur op de dag van vertrek. Afhankelijk van de bezetting, kan in overleg met en na toestemming van de gastvrouw een andere uit check tijd worden afgesproken. Richtlijn blijft evenwel 11:00 uur.

Respect voor de buren

B&B The Pine House is gelegen in een rustig woongebied in Schoten. Wij verzoeken onze gasten vriendelijk om geen overlast te veroorzaken. Alle muziek – en elk ander geluid – op welke wijze voortgebracht moet op kamersterkte zijn afgestemd, zodat geen geluidsoverlast ontstaat voor de overige gasten en omwonenden. Het is sowieso verboden om vanaf ’s-avonds 22:00 uur tot ’s morgens 07:00 uur lawaai te maken in en rond de B&B.

Bezoekers

Indien u gasten wenst te ontvangen, dient u de gastvrouw hiervan vooraf in kennis te stellen.

Huisdieren

Huisdieren zijn niet toegestaan.

Sleutelbeheer

Bij aankomst ontvangt u van de gastvrouw één sleutel met badge bestemd voor uw verblijf. U dient zelf zorg te dragen voor het afsluiten van de deuren van uw verblijf. Bij het uitchecken graag de sleutel en badge weer inleveren bij de gastvrouw. Bij verlies hiervan zijn we genoodzaakt 50,00€ in rekening te brengen.

Bedlinnen en handdoeken

Bij uw verblijf worden handdoeken en bedlinnen voorzien en naar wens verschoond. De kosten hiervan zijn in de prijs inbegrepen tenzij hier andere afspraken over zijn gemaakt.

Parkeren

U kan uw auto gratis parkeren op de daarvoor voorziene parkeervakken aan onze B&B. Parkeren is uitsluitend toegestaan voor de duur van het verblijf. Fietsen kan u eveneens gratis parkeren in de daarvoor voorziene fietsenstalling. Wij zijn niet aansprakelijk voor diefstal en/of enige vorm van schade aan uw wagen. Parkeren op het terrein bij B&B The Pine House is op eigen risico.

Roken

Het is verboden te roken in de gemeenschappelijke delen en gastenverblijven van B&B The Pine House. U kan roken op het terras, mits anderen hier geen last van hebben en de veiligheid niet in gevaar komt. Het terras dient peuk vrij te blijven. Het misbruik van brand/blusmiddelen dan wel het onklaar maken van de rookmelder is niet toegestaan.

Alcohol en drugs

Alcoholmisbruik is verboden, dus geniet, maar drink met mate. Het is bij B&B The Pine House verboden om drugs te bezitten, te gebruiken en/of te verhandelen.

Internet

B&B The Pine House biedt een WIFI gastennetwerk aan. De gebruiker zal zich onthouden van het bezoeken van internet websites die een onrechtmatig karakter hebben of die niet stroken met de reputatie van B&B The Pine House als aanbieder van de accommodatie. Bij constatering of het vermoeden van hinder van derden en/of (overig) internet misbruik door de gebruiker heeft B&B The Pine House het recht zonder nadere aankondiging de toegang tot internet al dan niet geheel te blokkeren.

Schade

B&B The Pine House is op geen enkele manier aansprakelijk voor enige vorm van schade, verlies of diefstal die u heeft of ondervind tijdens uw verblijf bij B&B The Pine House.
Mocht er tijdens uw verblijf schade worden veroorzaakt aan de accommodatie of de inrichting ervan, dient u de gastvrouw hiervan op de hoogte te stellen. De beheerder van de B&B is niet aansprakelijk voor verlies van persoonlijke goederen en persoonlijk letsel.